ViniBike Race of Nyíregyháza versenysorozat (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00811)

július 1, 2020by viniadmin
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00811
Intenzitás: 100%
Támogatás: 3.000.000 Ft
Kezdete: 2020.08.01.
Projekt zárás: 2022.03.30.
A projekt Magyarország Kormánya és az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg.
Projekt leírása:
ViniBike Race of Nyíregyáza versenysorozat három nyíregyházi futama a város három különböző pontján kap helyet. Ezek a helyszínek kívül esnek a belvároson és amellett, hogy természeti szempontból szép és egészséges területei a városnak, közvetlen környezetükben sok városlakó él. Ez indokolttá teszi a helyszínválasztást, hiszen egyszerre érvényesül a program során az egészséges életmód, és egy környezetkímélő sportág és sporteszköz, a kerékpár bemutatása, valamint az is fontos, hogy mint nyílt, bárki számára elérhető sporteseményt sokan láthatják a városlakók közül, akár nézőként is. Maga a sportág igen látványos, továbbá a választott helyszíneken a nagy tapasztalattal rendelkező versenyszervezők olyan pályákat jelölnek ki, amelyek jól kihasználják az adott terület természeti-környezeti adottságait. A Városi Stadion és Bujtos esetében jól kidomborodnak így a közelmúlt városfejlesztési beruházásai és azok gyakorlati, hétköznapi hatásai, a jósavárosi Robinson Domb pedig egy figyelemreméltó „gyöngyszem” egy nagy lakótelep központjában, amely bizonyítja, hogy ilyen helyen is lehet zöldszigetet teremteni és azt értékes, egészséges programokkal megtölteni. A fent megjelölt helyszínek mindegyike a város belterületén, de nem a szűken vett belvárosban található. Bármely közlekedési forma által jól megközelíthetőek és a város lakossága által ismertek, kedveltek.
A konkrét versenyfutamok mellett még egy további projektesemény és helyszín van tervezve: egy szintén nyíregyházi helyszínű díjátadó-értékelő találkozó.
A projekt előkészítő és adminisztratív, valamint szakmai munka helyszíne a ViniBike egyesület irodája: 4400 Nyíregyháza, Arany János u. 7.
A Race of Nyíregyáza három nyíregyházi futamai az alábbi városrészekben valósulnak meg:
– Jósaváros – Robinson Domb 2021. 11. 06
– Sóstói út 60./a 2022.03.26.
A helyszínek kiválóan alkalmasak a kerékpárversenyek megvalósítására, sőt, ráirányítja a figyelmet arra, hogy ezek a városrészek mindenki számára alkalmasak a sportra, mozgásra, egészséges kikapcsolódásra.
A projektelőkészítő és adminisztratív, valamint szakmai munka helyszíne a ViniBike egyesület irodája: 4400 Nyíregyháza, Arany János u. 7.
A versenyek tervezett helyszínei közterületek, valamint a város tulajdonában lévő terület. A díjátadó rendezvény helyszíne egy multinacionális cég tulajdona. Az egyesület irodája bérlemény.
A közterületen és a nem közterületen megvalósuló projektelemekhez külön engedély nem szükséges, mindössze a szervezők előzetes időpont egyeztetése, továbbá a területkezelő előzetes tájékoztatása.
A Race of Nyíregyáza versenysorozat közvetlen célcsoportja a hobbi/amatőr és elit szinten kerékpározó nyíregyházi lakosok – nemtől, életkortól függetlenül. Mivel már több éves tapasztalat áll a rendezvény megszervezése mögött (négy évad megvalósult, civil kezdeményezésből), ezért ismeretes, hogy a versenysorozatra, megyén, sőt határon túlról is érkeznek nevezők, versenyzők évek óta. Ez nagyban öregbíti Nyíregyháza hírnevét mind sport, mind turisztikai szempontból. A versenyek résztvevői a kisgyermekektől a 60 éves, vagy akár afeletti korosztályig is terjedhetnek. Ami még nagyon fontos elem, hogy a legutóbb megvalósult Race of Nyíregyáza versenysorozathoz első ízben csatlakozott a Speciális Olimpia néhány lelkes és képzett szakembere, bevonva ezzel a sportprogramba a fogyatékossággal élő gyermekeket és fiatalokat. Elsősorban értelmi fogyatékosokról van szó, akik számára különösen fontos, hogy lehetőség teremtődjön szabadidős és sportprogramokra, konkrétan versenyek formájában is. A speciális szakemberek és a ViniBike Kerékpáros Sportegyesület szervezői maximálisan figyelembe veszik ezen sajátos igényű gyermekek, fiatalok állapotát, képességeit és ennek megfelelően alakítják ki azokat a játékos versenyzési lehetőségeket, amelyekben a legnagyobb biztonsággal részt vehetnek és pozitív élményekhez juthatnak. A versenysorozat jól szolgálja a különböző generációk együttműködését, a fogyatékkal élő és az egészséges emberek, sportolók integrációját.
A versenyzők mellett közvetett célcsoport a lakosság, az adott városrész és egész Nyíregyháza lakói. A versenyek nyíltak, versenyezhet bárki és megtekintheti bárki. Mivel látványos, érdekes és nem megszokott sporteseményekről van szó, nagy érdeklődés övezi.
Tevékenységek bemutatása:
1. Projekt szakmai tervezés, előkészítés, szakembergárda felállítása, eszközbeszerzés.
2. Belső teammel, külső partnerekkel történő egyeztetések
3. A nyilvánosság tájékoztatása
4. Motivációs és reprezentációs ajándékok beszerzése és átadása
5. A Race of Nyíregyáza versenysorozathoz kapcsolódó online felület létrehozása szakmai tartalom feltöltése, arculati elemek elhelyezése
6. Versenysorozat népszerűsítése online és offline felületeken
7. Három verseny megvalósítása a versenysorozat részeként
9. Projektzáró rendezvény megszervezése, amely egyben a Race of Nyíregyáza versenyeinek díjátadója.

 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00811