„VELED KEREK!” Sajátos nevelési gyerekeknek fejlesztő foglalkozásainak és sporttevékenységének szervezése

június 28, 2020by viniadmin

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00812
Intenzitás: 100%
Támogatás: 3.000.000 Ft
Kezdete: 2020.08.01.

Projekt zárás: 2022.03.31.

A projekt Magyarország Kormánya és az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg.

A projekt leírása:

A „Veled Kerek” projekt innovatív, gyermekorientált és sportcentrikus program. Azok a fejlesztő eszközök, amelyeket a projekt keretében szeretnénk beszerezni, nagyban hozzájárulnak a fejlesztői munka eredményességéhez, a résztvevők testi és szellemi fejlődéséhez, a mozgás megszerettetéséhez.

A családi sportnapon és a fejlesztő foglakozásokon egyaránt a magasan képzett, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberekre és az innovatív eszközökre   építünk. Fontos célként és egyben eredményként is tekinthető, hogy a projekt bemutatja és felhívja a figyelmet az értelmi fogyatékosok és a testi fogyatékkal élők eltérő igényeire, valamint arra, hogy mennyire fontos számukra is olyan lehetőségeket biztosítani, amelyek segítségével teljesebb életet élhetnek. Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőséget szeretnénk biztosítani a városi lakosság, különösen a város kreatív fiataljai számára. Projektünk ezen belül a „Helyi közösség erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése” megnevezésű pályázati célhoz járul hozzá.
Program megvalósítási helyszíne:
A „Veled Kerek” program Nyíregyházi helyszíneken valósul meg, illeszkedve a HKFS célkitűzéseihez. A családi sportnap helyszíne a Bujtosi Városliget,Ez a helyszín egyesületünk számára jól ismert terep, több alkalommal is szerveztünk a város lakossága számára ott kerékpáros rendezvényeket. Elhelyezkedését, környezetét, funkcióját tekintve kiválóan alkalmas minden korosztály számára sport- és szabadidős tevékenységhez, emellett a város lakossága számára is nyitott, könnyen megközelíthető, továbbá jól szolgálja a rendezvény mondanivalójának nyilvánosságát. Az utóbbi évek városi fejlesztései révén pedig mind a résztvevők, mind a nagyközönség megtapasztalhatják lakóhelyük sportbarát hozzáállását, hiszen csak egy példa, hogy akár még kerékpárral is biztonságosan megközelíthető az önálló kerékpárút révén.
A 2020. augusztusától 2021. januárjáig tartó időszakban megvalósuló fejlesztő napok helyszínéül két nyíregyházi helyszín szolgál: A szakemberek felkészülését és szakmai munkájának színvonalas megvalósulását egy, az Arany János út 7. szám alatt található multifunkcionális helyiség szolgálja, bérleményként, amelynek infrastrukturáját részben jelen pályázat keretein belül kívánjuk megvalósítani. emellett a Szabadság tér 11. szám alatt folyamatosan zajlanak foglalkozások a résztvevők számára. Ezen helyeken lehet rendszeresen igénybevenni azokat a speciális fejlesztő lehetőségeket, eszközöket, amelyek részben már rendelkezésre állnak, részben pedig a jelen pályázati projekt beszerzéseit képezik. A résztvevő gyermekek akár szüleikkel együtt is tevékenykedhetnek, közösségben lehetnek, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek irányítása mellett játékos formában végezhetnek mozgáson alapuló és egyéb kreatív feladatokat.
A családi és sportnap helyszíne (Bujtosi Városliget) közterület, a Szabadság tér 11. szám alatti közösségi tér magántulajdon. A szakmai háttérmunkához, a szakemberek felkészüléséhez az Arany János utca 7. szám alatti helyiség biztosít helyszínt, bérleményként.
A szervezők előzetes időpont egyeztetése, továbbá a területkezelő előzetes tájékoztatása alapján, valamint egy használatbavételi megállapodás alapján kerülnek megrendezésre a fenti helyszíneken a programok.
Célcsoport:
A „Veled Kerek” projekt közvetlen célcsoportja nyíregyházi, sajátos nevelési igényű, valamint enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek (pl. autisták, Down szindrómásak, stb.) Mellettük szintén közvetlen célközönség a fentebb említett gyermekek családjai, és az őket esetlegesen felkaroló, foglalkoztató civil szervezetek – ők aktív résztvevői és meghívottai a programoknak. Közvetett módon a program megszólítja Nyíregyháza lakosságát, továbbá egy nagyon fontos kapocs a Magyar Speciális Olimpiai Szövetséggel és a szövetség helyi szakembereivel, aktivistáival, sportolóival.
Tervezett tevékenység:
  • Projekt szakmai tervezés, előkészítés, szakembergárda felállítása, eszközbeszerzés, a programba bekapcsolódó családok felkutatása (kezdő csoport).
  • Belső teammel, külső partnerekkel történő egyeztetések.
  • A nyilvánosság tájékoztatása.
  • A program népszerűsítése online és offline felületeken
  • A meghirdetetett fejlesztési lehetőségre a szakemberek vizsgálata során alkalmassá nyilvánított gyerekek és családtagjaik jelentkeznek
  • Motivációs és reprezentációs ajándékok beszerzése és átadása
  • Ingyenesen elérhetővé tett fejlesztési napok megtartása 3 gyógypedagógus bevonásával  2020. 07. 01. – 2021. 01. 31. időszakban
  • A „Veled Kerek” családi- és sportnaphoz kapcsolódó online felület létrehozása szakmai tartalom feltöltése, arculati elemek elhelyezése.
  • A „Veled Kerek” családi- és sportnap megvalósítása, kezdő csoport kibővítése további családokkal és gyerekekkel 2020. 10. 03.
  • Szakmai munka folytatása a projektzáró rendezvényig, ahol az elért eredmények, a gyerekeken megfigyelt fejlesztői munka eredménye kerül értékelésre. Ez egyben közösségépítő nap is, ahol a hasonló helyzetben lévő szülők, szakemberek, gyerekek találkozhatnak. Időpontja 2022. 03. 27.
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00812