A „Veled Kerek” projekt innovatív, gyermekorientált és sportcentrikus program. Azok a fejlesztő eszközök, amelyeket a projekt keretében szeretnénk beszerezni, nagyban hozzájárulnak a fejlesztői munka eredményességéhez, a résztvevők testi és szellemi fejlődéséhez, a mozgás megszerettetéséhez. 
A családi sportnapon és a fejlesztő foglakozásokon egyaránt a magasan képzett, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberekre és az innovatív eszközökre   építünk. Fontos célként és egyben eredményként is tekinthető, hogy a projekt bemutatja és felhívja a figyelmet az értelmi fogyatékosok és a testi fogyatékkal élők eltérő igényeire, valamint arra, hogy mennyire fontos számukra is olyan lehetőségeket biztosítani, amelyek segítségével teljesebb életet élhetnek. Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőséget szeretnénk biztosítani a városi lakosság, különösen a város kreatív fiataljai számára. Projektünk ezen belül a „Helyi közösség erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése” megnevezésű pályázati célhoz járul hozzá.
 
Program megvalósítási helyszíne:
A „Veled Kerek” program Nyíregyházi helyszíneken valósul meg, illeszkedve a HKFS célkitűzéseihez. A családi sportnap helyszíne a Bujtosi Városliget,Ez a helyszín egyesületünk számára jól ismert terep, több alkalommal is szerveztünk a város lakossága számára ott kerékpáros rendezvényeket. Elhelyezkedését, környezetét, funkcióját tekintve kiválóan alkalmas minden korosztály számára sport- és szabadidős tevékenységhez, emellett a város lakossága számára is nyitott, könnyen megközelíthető, továbbá jól szolgálja a rendezvény mondanivalójának nyilvánosságát. Az utóbbi évek városi fejlesztései révén pedig mind a résztvevők, mind a nagyközönség megtapasztalhatják lakóhelyük sportbarát hozzáállását, hiszen csak egy példa, hogy akár még kerékpárral is biztonságosan megközelíthető az önálló kerékpárút révén.
A 2020. augusztusától 2021. januárjáig tartó időszakban megvalósuló fejlesztő napok helyszínéül két nyíregyházi helyszín szolgál: A szakemberek felkészülését és szakmai munkájának színvonalas megvalósulását egy, az Arany János út 7. szám alatt található multifunkcionális helyiség szolgálja, bérleményként, amelynek infrastrukturáját részben jelen pályázat keretein belül kívánjuk megvalósítani. emellett a Szabadság tér 11. szám alatt folyamatosan zajlanak foglalkozások a résztvevők számára. Ezen helyeken lehet rendszeresen igénybevenni azokat a speciális fejlesztő lehetőségeket, eszközöket, amelyek részben már rendelkezésre állnak, részben pedig a jelen pályázati projekt beszerzéseit képezik. A résztvevő gyermekek akár szüleikkel együtt is tevékenykedhetnek, közösségben lehetnek, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek irányítása mellett játékos formában végezhetnek mozgáson alapuló és egyéb kreatív feladatokat.
 
A családi és sportnap helyszíne (Bujtosi Városliget) közterület, a Szabadság tér 11. szám alatti közösségi tér magántulajdon. A szakmai háttérmunkához, a szakemberek felkészüléséhez az Arany János utca 7. szám alatti helyiség biztosít helyszínt, bérleményként. 
A szervezők előzetes időpont egyeztetése, továbbá a területkezelő előzetes tájékoztatása alapján, valamint egy használatbavételi megállapodás alapján kerülnek megrendezésre a fenti helyszíneken a programok.
 
Célcsoport:
A „Veled Kerek” projekt közvetlen célcsoportja nyíregyházi, sajátos nevelési igényű, valamint enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek (pl. autisták, Down szindrómásak, stb.) Mellettük szintén közvetlen célközönség a fentebb említett gyermekek családjai, és az őket esetlegesen felkaroló, foglalkoztató civil szervezetek – ők aktív résztvevői és meghívottai a programoknak. Közvetett módon a program megszólítja Nyíregyháza lakosságát, továbbá egy nagyon fontos kapocs a Magyar Speciális Olimpiai Szövetséggel és a szövetség helyi szakembereivel, aktivistáival, sportolóival.
 
Tervezett tevékenység:
o Projekt szakmai tervezés, előkészítés, szakembergárda felállítása, eszközbeszerzés, a programba bekapcsolódó családok felkutatása (kezdő csoport). 
o Belső teammel, külső partnerekkel történő egyeztetések.
o A nyilvánosság tájékoztatása.
o A program népszerűsítése online és offline felületeken
o A meghirdetetett fejlesztési lehetőségre a szakemberek vizsgálata során alkalmassá nyilvánított gyerekek és családtagjaik jelentkeznek
o Motivációs és reprezentációs ajándékok beszerzése és átadása
o Ingyenesen elérhetővé tett fejlesztési napok megtartása 3 gyógypedagógus bevonásával  2020. 07. 01. - 2021. 01. 31. időszakban
o A „Veled Kerek” családi- és sportnaphoz kapcsolódó online felület létrehozása szakmai tartalom feltöltése, arculati elemek elhelyezése.
o A „Veled Kerek” családi- és sportnap megvalósítása, kezdő csoport kibővítése további családokkal és gyerekekkel 2020. 10. 03.
o Szakmai munka folytatása a projektzáró rendezvényig, ahol az elért eredmények, a gyerekeken megfigyelt fejlesztői munka eredménye kerül értékelésre. Ez egyben közösségépítő nap is, ahol a hasonló helyzetben lévő szülők, szakemberek, gyerekek találkozhatnak. Időpontja 2021. 01. 16.
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00812